ویدیو آموزشی نحوه ثبت رسید خرید و انبار در سپیدار

69
در شرایط تورمی امروز اغلب مدیران و حسابداران با این مسئله مواجه هستند که وقتی فاکتور خریدی را با یک قیمت مشخص ثبت می کنند اما به دفعات اقلام آن را دریافت میکنند بدانند که هر بار دریافتی از محل کدام خرید و با چه قیمتی است تا بتوانند قیمت فروش صحیح اعمال کنند و دچار ضرر نگردند در این کلیپ درباره این مزیت در سیستم سپیدار همکاران سیستم توضیح داده ایم تلفن پاسخگویی جهت دریافت دموی رایگان نرم افزار09216966720موسسه حسابداری کیا حسیب سپاهان
pixel