مراحل نصب و پیش ثبت نام اپلیکیشن آیدیا

229

در این ویدئو می توانید با مراحل نصب اولیه اپلیکیشن آیدیا آشنا شوید. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت ما مراجعه نمایید: i-dia.ir diapedia.ir

diapedia 3 دنبال کننده
pixel