اعتراضات به نحوه بلیت فروشی بازی ذوب آهن و پرسپولیس

519
برنامه نود
برنامه نود 13.7 هزار دنبال کننده