تیزر ویدئویی تاثیرگذاری آنباکس کردن گلکسی اس 7 بر شتر!

569

ویدئوی دوم سامسونگ از برداشت یک شتر بی کوهان از مشاهده گلکسی اس ۷ با نقاشی نمایش می دهد. قطعا نمی توان انتظار زیادی از نقاشی و خطوط در هم تنیده ی رسم شده توسط شتر داشت و یا برداشتی را متصور شد.

Rayaneh
Rayaneh 48 دنبال کننده