جذب غیرقانونی نیرو در شهرداری

39
خمام نیوز 86 دنبال‌ کننده
شورای پنجم که بارها طی مصاحبه‌های مختلف از عدم حضور دو تن از اعضا در جلسات و لنگ‌ماندن امور شهروندان گلایه می‌نمود، از فروردین‌ماه سال جاری حتی عظمی برای برگزاری جلسات خود نداشت؛ بلکه در کارنامه خود نشان داد نه‌تنها به تذکرات استانداری درخصوص جذب غیرقانونی نیرو توجهی نکرد،‌ بلکه شنیده‌های اخیر نیز از تلاش برای استخدام برخی‌از همان نیروهای غیرقانونی در روزهای آتی حکایت دارند.
خمام نیوز 86 دنبال کننده
pixel