تشریح فعالیت های جهادی دانشجویی در برنامه حرف حساب

294
294 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

حضور مسئول معاونت جهادسازندگی بسیج دانشجویی در برنامه حرف حساب و تشریح فعالیت های جهادی