بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از لنده بهمن 97

208

مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان از لنده و طرح های توان افزایی انجام شده در این شهرستان دیدن کردند،لنده پس از قلعه گنج دومین پایلوت اقتصادی و محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان می باشد. اخبار مربوط بنیاد علوی را در آدرس زیر مشاهده نمایید: lende,ir

بنیاد علوی
بنیاد علوی 16 دنبال کننده