همایش ورودی های ۹۷ انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد کرج

402
همایش ورودی های ۹۷ انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد کرج - با سخنرانی مسئولین و اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - در این مراسم توجیهی دانشجویان با رشته کامپیوتر آشنا می‌شوند. تاریخ برگزاری همایش :‌ ۲۵ مهر ۱۳۹۷
pixel