چطوری از لرزش و بریده بریده شدن صدا جلوگیری کنیم؟

4,698
در این ویدئو من (کامران گنجی) به شما آموزش می دهم که: چه تمرینی برای جاهایی که استرس داریم و صدای مان می لرزد وجود دارد؟ اگر صدای مان بریده بریده می شود چکار کنیم؟ اگر برد و قدرت صدای مان کم است چه کار کنیم؟ چطوری می توانیم واضح و پر انرژی صحبت کنیم؟ اگر در اثر استرس به نفس نفس زدن می افتیم، چه کار کنیم؟ و... مطالب بیشتر در این زمینه: http://kamranganji.com/shake-the-sound/
pixel