نطق طوفانی حاجی بابایی در انتقاد به بودجه 98

1,123

-باید شفاف سازی شود، ۱۴.۵ درصد، حاصل از فروش نفت به کجا رفته است، ۶.۶ میلیارد دلار حاصل با احتساب دلار ۸ هزار تومان که بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان می شود، به کجا رفته است؟ 

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده