مراجعات منظم دندانپزشکی

64
یک تصور غلط در میان مردم شایع می باشد که وقتی از آنها پرسیده می‌شود چرا به دندانپزشک مراجعه نمیکنند ، جواب میدهند چون هیچکدام از دندان هایم درد نمیکند! در واقع باید به این نکته توجه داشت که وقتی دندانی دردناک می شود بدان معناست که آسیب جدی دیده و عصب دندان آلوده و بیمار است و باید درمان ریشه انجام شود .
pixel