بخش چهارم : نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر

54
لام تا کام 0 دنبال‌ کننده
در آموزش قبل نحوه قرار دادن محصول ساده را بررسی کردیم و در این آموزش به نحوه قرار دادن محصول متغیر میپردازیم چگونگی تکثیر محصولات یکسان و نحوه قرار دادن محصول متغییر پوشاک بر اساس اندازه https://www.lamtaakam.com https://goo.gl/jdr18t
لام تا کام 0 دنبال کننده
pixel