بی‌پرده با جنگ (بخش دوم)

110

سلسله نشست‌های تخصصی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به روایت کانون مستندسازان جهادی/ بخش دوم/ کارشناس این بخش: استاد محمدعلی صمدی/ نویسنده، کارشناس ارشد تاریخ و پژوهش‌گر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی

سهیل کریمی
سهیل کریمی 12 دنبال کننده