دکتر نایبی: بر گردن من و شما رسالتی است که باید به ..

1,256

همایش "علم در عمل" با سخنرانی دکتر نایبی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز. این همایش در تاریخ 96/8/10 برگزار شد