آموزش تبدیل کسب و کار به یک ماشین پولساز! (توسط دن لاک)

146

هیچ کس بدون رویای موفقیت کسب و کار آن را آغاز نمی کند. اما خیلی ها با در هم شکسته شدن این رویا مجبور به تعطیل کردن کسب و کارشان می شوند. چرا؟ چون مسیر درستی را طی نمیکنند. مسیر درست این 7 گام را دارد: 1.جذب مشتری 2.حفظ مشتری 3.بهبود مشتری 4.سیستم سازی 5.واگذاری مسئولیت ها 6.خودکارسازی 7.رشد و موفقیت کسب و کار ✅ اما چطور باید در این زمینه ها مسلط شد؟ پاسخ گسترده ی این سوال را در نوشته ما می یابید: http://parsvt.com/7-steps-of-business-success-and-making-money/