دستگاه بستنی سازی محصول تولیدی شرکت کندری

73
ماشين سازی کندری در سال 1357 به مديريت آقای خيرا ... جهانبانی کندری تاسيس گرديد و پس از گذشت يک سال تحقيقات مستمر در سال 1358 موفق به توليد اولين فريزر بستنی ساز در ايران شد. همچنين اين مجموعه در سال 1365 موفق به بهره برداری از اولين خط توليد بستنی در ايران گرديد که مطابق با استانداردهای روز دنيا بود.
pixel