طبقه بندی های بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

2,041
ویژگی های 4 طبقه بندی اصلی بودجه (طبقه بندی وظیفه ای، طبقه بندی سازمانی، طبقه بندی برنامه ای و طبقه بندی اقتصادی هزینه ها) و مدل تلفیق این 4 طبقه بندی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد
alireza sarraf 24 دنبال کننده
هم گناه - فصل 2 قسمت 10
%98
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 55 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 10
pixel