طبیعت گردی در منطقه زیبای چالابه کرمانشاه

368
منطقه چالابه در حوالی کرمانشاه دارای آبشارهای زیبایی است که محیطی مناسب برای طبیعت دوستان ایجاد کرده است.
pixel