ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Motasel (Original Mix) متصل چاوشی

2,235
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 77.5 هزار دنبال‌ کننده
متن آهنگ محسن چاوشی به نام متصل جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش
2 سال پیش
# Mohsen
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 77.5 هزار دنبال کننده
pixel