مهارت فکری و روبیک:معرفی روبیک GAN 460

299
Sinaset(توقف)
Sinaset(توقف) 5.1 هزاردنبال‌ کننده

در این ویدئو،روبیک 4 در 4 مدل GAN 460 معرفی میشود.

Sinaset(توقف)
Sinaset(توقف) 5.1 هزار دنبال کننده