امیر نادری

224
اعتمادآنلاین
اعتمادآنلاین 267 دنبال‌ کننده

امیر نادری گفت: «دیگر کسی نباید شبیه کیارستمی، شهید ثالث یا بزرگان سینمای ایران شود. پنجره ای گشوده شده است و معتقدم زمانی که در باز است همه باید به بیرون پرواز کنند. ما سینماگران جوان نخبه ای داریم که هر کدام می توانند بهترین جایگاه ممکن را داشته باشند. اما چون اعتماد به نفس ندارند دیرتر به خود باوری می رسند. دیگر سینما نیازی به نسل من ندارد. سینمای ایران تو و امثال شما جوانان را نیاز دارد.»