شعر خوانی صابر خراسانی به مناسبت مبعث

802

مبعث رسول اکرم صل الله علیه و آله و سلم مبارک باد