تشریح خدمات بسیج در حوزه علم و فناوری در شبکه سهند

394

دکتر حسین جهانگیری، رئیس سازمان بسیج علمی استان آذربایجان شرقی جهت تشریح برنامه ها و فعالیتهای بسیج در حوزه علم و فناوری در برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته بسیج در شبکه استانی سهند شرکت نمود.

مرتضی
مرتضی 1 دنبال کننده