شهر خدا | «ماه رمضان» متفاوت ترین مهمانی دنیا

135

مجموعه منبر کوتاه «شهرخدا» بمناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه رسانه ای صف منتشر شد. حجت الاسلام جامعی در این قسمت به «متفاوت ترین مهمانی دنیا» اشاره می کنند.