وضعیت نامطلوب صنعت چای کشور در مستند "سبز تا سیاه"

107

"سبز تا سیاه" عنوان مستندی است که به وضعیت نامطلوب صنعت چای کشور می پردازد و دلایل کاهش تولید چای ایرانی را بررسی می کند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4X9