مستندی درباره دعواهای گاه بیگاه مردم در خیابان

1,171

مستند "بلا نسبت شما" به بیان معضلات اخلاقی و اجتماعی زندگی شهری با گفتار طنز می پردازد. http://cmmt.ir/4X1