اهدای جوایز ممتاز ششمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک اقتصادنوین

381

ششمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک اقتصادنوین که با هدف ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه برگزار شد به پاس قدردانی از مشتریان نیک اندیش این بانک، 17 سکه تمام بهار آزادی به یک نفر، به دو نفر هر کدام 17 سکه نیم بهار آزادی، به سه نفر هر کدام 17 سکه ربع بهار آزادی، به یک هزار و 117 نفر هر کدام یک سکه ربع بهار آزادی و میلیاردها ریال جوایز نقدی به دیگر برندگان اعطا شد.