تصادف خودروي سواري با گاو در جاده

373
به معنای واقعی کلمه نفهم بودن گاو رو ببینید!!!! دقت کنید این گاو درحال فرار از گاونره که درحال جفتگيريه
مهلا راد 9.7 هزار دنبال کننده
pixel