گزارش شبکه خبر از تمرین تیم ملی تکواندو

624
تمرین تیم ملی تکواندو برای حضوری مقتدرانه در بازیهای المپیک ریودوژانیرو ۲۰۱۶ برزیل از صبح روز سه شنبه (3 فروردین ماه) در مرکز جهانی فدراسیون تکواندو آغاز شده است.
pixel