لحظه های درخشان - مرهم

3,849

" مرهم " ( محصول 1389 ) ساخته علیرضا داوودنژاد از آثار مطرح سینمای اجتماعی به معضل اعتیاد و دختران فراری می پردازد .