گفتگوی صمیمانه با نوجوانان قرآنی درباره تدبر در قرآن کریم

1,229
جمعی از نوجوانان قرآنی از تهران در گفتگویی صمیمانه با استاد صبوحی از تجربه ها و احساسات خود درباره قرآن گفتند و استاد صبوحی نیز درباره نحوه ورود خود به حوزه قرآن و خاطراتی از طلبه شدن خود بیان کرد. این گفتگو در 23 شهریور 1400 در مسجد مقدس جمکران انجام شده است.
pixel