ظهور کارآفرینان

1,250

اریک وور و برخی دیگر از ثروتمندان بزرگ بیان می کنند که باید به جای کارمندی به دنبال کارآفرینی بود

khorsandi
khorsandi 8 دنبال کننده