مرهم زخم باز در دل خاک

114
هزاران پروژه نیمه تمام در گوشه وکنار کشور بلاتکلیف مانده اند که برای اتمام آنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
pixel