شیوه‌ی صحیح نگارش در وب

47
در ادامه‌ی آموزش شیوه‌ی نگارش در لتکس (برای مقاله) و شیوه‌ی نگارش با ساختار مارک‌داون (برای متون فنی) به ساختار مارک‌آپ و ورد می‌رسیم.
tyyi.net 36 دنبال کننده
pixel