دستگاه چاپ بنر | دستگاه بنر

984
دستگاه چاپ بنر دستگاه چاپ بنر با یکدیگر تفاوت هایی دارند این تفاوت به سرعت و کیفیت دستگاه چاپ بنر می گردد. دستگاه های چاپ بنر اکو با دیگر دستگاه های چاپ بنر معمولی متفاوت است. دستگاه چاپ بنر اکو که اصطلاحا به آن دستگاه های indoor گویند https://www.simayeshahr.com/category/دستگاه-چاپ-بنر/
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 48 دقیقه
آقازاده - قسمت 18 : زخم
pixel