بازدید تاجران چینی و هیئت همراه بمنظور سرمایه گذاری در هلدینگ فولاد ناب پارس

130

یک مجموعه بزرگ بازرگانی چینی بهمراه هیئت همراه، به منظور آغاز تعاملات تجاری و سرمایه گذاری در ایران به شرکت فولاد ناب پارس عزیمت نمودند.

parsi_steel
parsi_steel 1 دنبال کننده