آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی سوم

356
دوره ی تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی سوم: آشنایی با ادجاستمنتهای: color balance / black and white / photo filter / channel mixer / color lookup / gradient map
pixel