تبدیل واحد پولی

510

شبکه یک - 18 آذر 95- 09:00| اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: برای تصویب نهایی مصوبه دولت در تبدیل ریال به تومان باید منتظر تصمیم مجلس باشیم.

پایشگری
پایشگری 978 دنبال کننده