شهیدمحمدصادقی

46
46 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

محل خدمت : فرمانده گردان10 امام حسین (ع) گروه 63 مزار:بهشت زهرا(س) قطعه 27 ردیف:94مکرر شماره5 http://63khatam.ir/

۱۰ ماه پیش
# 63