13-روند رسیدگی به حوادث در سامانه امداد و حوادث گاز اندیشه

100

در این فیلم روند ثبت حادثه، ابلاغ حادثه و رسیدگی به حادثه از طریق نسخه موبایل نرم افزار امداد و حوادث گاز شرکت رایان اندیشه نصر معرفی می گردد. http://rayanandisheh.com