سیستم کدینگ آسانسور

153

سیستم کنترل دسترسی آسانسور : سیستمهای کنترل دسترسی آسانسور قابلیتهای تشخیص چهره، اثر انگشت و کارت بدون تماس را دارا می باشند. لازم به ذکر است این دستگاه ها قابلیتهای متنوعی را از نظر نوع کارکرد و سطح دسترسی کاربران آسانسور دراختیار مدیر مربوطه قرار می دهد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم :

filimo
تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2