تأثیر موجی کاهش رشد اقتصادی چین بر منطقه شرق آسیا

176

کاهش رشد اقتصادی چین بر همه صنایع از جمله فروش گوشی‌های هوشمند و صادرات نفت تأثیر سوء می‌گذارد. متعاقباً شرکت‌ها و کشورهایی که به دور مدار اقتصاد این کشور می‌گردند نیز در آینده نزدیک شاهد رکود و اُفت اقتصادی خواهند بود.

سیگنال 57 دنبال کننده
pixel