اره نواری بندیل بر فوق دقیق با فیدر سروو موتوری 280WOS

1,314

دستگاه اره نواری فولاد بر مجهز به جلوبرقطعه كار توسط سیستم سروو موتور بوده كه توسط كنترل NC میتوان طول و تعداد برش هر قطعه را تنظیم نمود. این دستگاه اره نواری جهت بندیل بری لوله بسیار مناسب میباشد تراش افزارآریا 02155413239 www.AriaMachineTools.com http://ariamachinetools.com/band-saw-machine.html