داغترین‌ها: #الکامپ ببینید!

سومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست - 940930

166

محوریت صحبتها پیرامون نحوه کار کمیسیون با طرح های ارائه شده به کمیسیون و ادامه روند پروپوزال ها