کتاب صوتی ارباب و بنده اثر لیو تولستوی

200
کتاب صوتی «ارباب و بنده» ژانری واقع گرا از نوع اجتماعی- انتقادی دارد که از زبان دانای کل روایت می شود. «تولستوی» در این کتاب تضادهای اجتماعی، فکری و عقیدتی دو مرد از دو قشر متفاوت را با دقت بسیار بیان می‎ کند. کتاب صوتی ارباب و بنده را از اپلیکیشن نوار دریافت کنید: https://www.navaar.ir/audiobook/2042?utm_source=aparat.comutm_medium=videoutm_campaign=mehr
نوار 49 دنبال کننده
pixel