نمایشگاه آثار تصویرسازی فرزانه رئیس الساداتی در نگارخانه ایرانا

60

افتتاحیه نمایشگاه آثار تصویرسازی فرزانه رئیس الساداتی در نگارخانه ایرانا روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. این نمایشگاه تا ۱۲ اردیبهشت ماه در نگارخانه ایرانا ادامه دارد. ساعت بازدید: ۱۷ - ۲۰ آدرس نگارخانه ایرانا: مشهد ، بلوار فرهنگ ، ابتدای فرهنگ ۲۳