تشریح برگزاری و اعلام نتایج ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

2,965

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سید عزیز آشنا مدیر مرکز آزمون جهاددانشگاهی دقایقی بعد از برگزاری آزمون به تشریح برگزاری و جزئیات آزمون و نحوه اعلام نتایج ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور پرداخت. اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel