نظرات کاربران روی کالاها

97

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - مدیریت سربرگ نظرات کاربران روی کالاها) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد.http://www.shopstudio.ir/