در استان فارس شهری در دل زمین پیدا شد !

526

حاجیه جعفرزاده: اینجا شهر باستانی خرمی است، شهری با هزاران دستکند. به گزارش «توریسم آنلاین» با اینکه از شناسایی این دستکندها حدود ۱۳ سال می گذرد اما هنوز این آثار باستانی در فهرست ملی به ثبت نرسیده اند و همچنان ناشناخته باقی مانده اند.

pixel