نام انیمه: سگ های ولگرد بانگو فصل 1 قسمت 8

236
pixel